IZGRADNJA DŽAMIJE U VIŠIĆIMA - FOTOGRAFIJE 14

..........
12.05.2004......................12.05.2004.......................12.05.2004

..........
12.05.2004......................12.05.2004.......................16.05.2004

..........
16.05.2004......................16.05.2004......................24.05.2004

http://www.dzamijavisici.com