IZGRADNJA DŽAMIJE U VIŠIĆIMA - FOTOGRAFIJE 15

............
24.05.2004......................24.05.2004.......................24.05.2004

..........
30.05.2004.......................30.05.2004.......................06.06.2004

............
12.06.2004.......................12.06.2004.......................12.06.2004

http://www.dzamijavisici.com