IZGRADNJA DŽAMIJE U VIŠIĆIMA - FOTOGRAFIJE 16

..........
12.06.2004......................06.07.2004......................06.07.2004

..........
23.07.2004......................23.07.2004......................23.07.2004

........
11.08.2004......................11.08.2004......................11.08.2004

http://www.dzamijavisici.com