IZGRADNJA DŽAMIJE U VIŠIĆIMA - FOTOGRAFIJE 17

..........
11.08.2004......................13.08.2004......................13.08.2004

..........
13.08.2004......................19.09.2004......................19.09.2004

..........
19.09.2004......................19.09.2004......................19.09.2004

http://www.dzamijavisici.com