IZGRADNJA DŽAMIJE U VIŠIĆIMA - FOTOGRAFIJE 18

..........
26.09.2004......................27.09.2004......................27.09.2004

..........
27.09.2004......................30.09.2004......................30.09.2004

..........
30.09.2004......................04.10.2004......................04.10.2004

http://www.dzamijavisici.com