IZGRADNJA DŽAMIJE U VIŠIĆIMA - FOTOGRAFIJE 19

..........
04.10.2004......................09.10.2004......................09.10.2004

..........
09.10.2004......................09.10.2004......................09.10.2004

..........
11.10.2004......................11.10.2004......................11.10.2004

http://www.dzamijavisici.com