IZGRADNJA DŽAMIJE U VIŠIĆIMA - FOTOGRAFIJE 2

......
28.10.2003....................28.10.2003....................01.12.2003

......
01.12.2003....................01.12.2003.....................10.12.2003

......
10.12.2003....................28.12.2003.................28.12.2003

http://www.dzamijavisici.com