IZGRADNJA DŽAMIJE U VIŠIĆIMA - FOTOGRAFIJE 20

..........
11.10.2004......................14.10.2004......................14.10.2004

..........
14.10.2004......................14.10.2004......................15.10.2004

..........
15.10.2004......................15.10.2004......................15.10.2004

http://www.dzamijavisici.com