IZGRADNJA DŽAMIJE U VIŠIĆIMA - FOTOGRAFIJE 22

..........
21.10.2004......................21.10.2004......................21.10.2004

..........
21.10.2004......................23.10.2004......................23.10.2004

..........
23.10.2004......................23.10.2004......................25.10.2004

http://www.dzamijavisici.com