IZGRADNJA DŽAMIJE U VIŠIĆIMA - FOTOGRAFIJE 23

..........
25.10.2004......................25.10.2004......................25.10.2004

..........
25.10.2004......................27.10.2004......................27.10.2004

........................
....27.10.2004........................27.10.2004......................27.10.2004

http://www.dzamijavisici.com