IZGRADNJA DŽAMIJE U VIŠIĆIMA - FOTOGRAFIJE 24

..........
04.11.2004......................04.11.2004......................04.11.2004

..........................
04.11.2004........................04.11.2004..........................09.11.2004.....

..........
09.11.2004......................09.11.2004......................09.11.2004

http://www.dzamijavisici.com