IZGRADNJA DŽAMIJE U VIŠIĆIMA - FOTOGRAFIJE 26

..........
26.01.2005......................26.01.2005......................27.01.2005

..........
29.01.2005......................29.01.2005......................30.01.2005

................................
30.01.2005..........................30.01.2005..........................30.01.2005

http://www.dzamijavisici.com