IZGRADNJA DŽAMIJE U VIŠIĆIMA - FOTOGRAFIJE 29

....................
Septembar 2005.............Septembar 2005.............Septembar 2005

..............
Septembar 2005..............Septembar 2005..............Septembar 2005

..............
Septembar 2005..............Septembar 2005..............Septembar 2005

http://www.dzamijavisici.com