IZGRADNJA DŽAMIJE U VIŠIĆIMA - FOTOGRAFIJE 30

..............
Septembar 2005.................Septembar 2005.................Septembar 2005

....................
Septembar 2005................Septembar 2005................Septembar 2005

..............
Septembar 2005.................Septembar 2005.................Septembar 2005

http://www.dzamijavisici.com