IZGRADNJA DŽAMIJE U VIŠIĆIMA - FOTOGRAFIJE 31

................................
Septembar 2005...................Septembar 2005...................Septembar 2005

..........
09.09.2005......................09.09.2005......................09.09.2005

..........
03.09.2005......................03.09.2005......................03.09.2005

http://www.dzamijavisici.com