DŽAMIJA U VIŠIĆIMA - FOTOGRAFIJE 44

OVDJE VIDITE,PRVO, 3 SLIKE SNIMLJENE 12.FEBRUARA 2009. NA KOJIMA SE VIDE POSLJEDICE PODMETNUTOG POŽARA, A POSLIJE TOGA SLIJEDE 4 SLIKE SNIMLJENE 8.MARTA 2009. NA KOJIMA SE VIDI DA SU OŠTEĆENJA NA DŽAMIJI USPJEŠNO SANIRANA

..........

..........

http://www.dzamijavisici.com