IZGRADNJA DŽAMIJE U VIŠIĆIMA - FOTOGRAFIJE 5

......
28.12.2003.................28.12.2003..................28.12.2003

......
28.12.2003.................28.12.2003..................28.12.2003

......
28.12.2003.................28.12.2003..................10.01.2004

http://www.dzamijavisici.com