IZGRADNJA DŽAMIJE U VIŠIĆIMA - FOTOGRAFIJE 6

......
10.01.2004....................17.01.2004.....................17.01.2004

......
17.01.2004....................17.01.2004.....................17.01.2004

......
17.01.2004....................17.01.2004.....................17.01.2004

http://www.dzamijavisici.com