IZGRADNJA DŽAMIJE U VIŠIĆIMA - FOTOGRAFIJE 7

......
17.01.2004....................17.01.2004.....................20.01.2004

......................
............... 20.01.2004......................23.01.2004.............................23.01.2004.....................

......
26.01.2004....................27.01.2004.....................03.02.2004

http://www.dzamijavisici.com