IZGRADNJA DŽAMIJE U VIŠIĆIMA - FOTOGRAFIJE 8

......
09.02.2004....................10.02.2004.....................12.02.2004

......
16.02.2004....................18.02.2004.....................24.02.2004

......
24.02.2004....................24.02.2004.....................24.02.2004

http://www.dzamijavisici.com