IZGRADNJA DŽAMIJE U VIŠIĆIMA - FOTOGRAFIJE 9

..........
07.03.2004........................07.03.2004.........................10.03.2004

..........
10.03.2004........................10.03.2004.........................14.03.2004

..........
14.03.2004.........................14.03.2004.........................14.03.2004

http://www.dzamijavisici.com